Navigatie Menu

Torenlaan 11B‎
1402 AT Bussum
035 69 321 94
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

Workshop stresspreventie

Workshop stresspreventie.

 

Deze incorporate workshop is bedoeld voor medewerkers die de behoefte hebben inzicht te krijgen in het ontstaan, herkennen en voorkomen van klachten door stress.

Tevens kan de workshop ingezet worden om de bespreekbaarheid van stressklachten binnen een team mogelijk te maken en in het kader van duurzame inzetbaarheid.

 

Gemiddeld heeft 11 % van de beroepsbevolking burnout-klachten.
Hoe intelligenter uw personeel hoe hoger de kans dat burnout gaat ontstaan.


De workshop heeft de volgende doelen:

 • van genezen naar voorkomen van beroepsziekten en verzuim
 • bevorderen van prettig, gezond en ontspannen werkgedrag (zie ook de pagina over burnout)
 • bewustwording van stress-signalen
 • inzicht krijgen hoe stress bij de individuele mensen verschillend uitpakt
 • bevorderen van eigen verantwoordelijkheid op dit gebied
 • bevorderen van onderlinge communicatie over stressbeleving (bespreekbaar maken)
 • handvatten bieden om stress te leren hanteren
 • elkaar kunnen aanspreken op stress-signalen

Er worden verschillende werkvormen gebruikt:

 • informatieverstrekking
 • onderling informatie uitwisselen ( bevorderen herkenbaarheid)
 • lichaamsoefeningen
 • creatieve werkvormen
 • online psychologische test

Deze workshop zal worden aangepast aan de behoefte van het bedrijf en wordt verzorgd door Tjitske Bethlehem. De Praktijk oefentherapie Bussum biedt zo nodig individuele ondersteuning in samenwerking met Beekman & van Remmen intergratieve psychotherapie.

De workshop geeft vorm aan de arbo-wetgeving zoals beschreven in de wet verbetering poortwachter.
Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum is 8 à 10.
Voor meer informatie en kosten bel of mail naar de praktijk en vraag naar Tjitske Bethlehem.